Maksymalny rozmiar : pliku 2,5 MB Dozwolone formaty: .pdf, .doc, .rtf, .jpg

Przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest FlexHR Doradztwo Personalne Agencja Zatrudnienia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kościuszki 51B w Toruniu.Flex Service Sp. z o.o. (z siedzibą przy Al. 23-go Stycznia 26 w Grudziądzu) jest spółką zależną od FlexHR Doradztwo Personalne Agencja Zatrudnienia Sp. z o.o. i jest współadministratorem moich danych osobowych.
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych u ADO jest możliwy drogą mailową (rodo@flexhr.pl) lub osobiście w siedzibie ADO.
 3. Moje dane będą przetwarzane ponieważ:
 4. Wyrażam na to zgodę.
 5. Jest to niezbędne do realizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku, wynikającego z przepisu prawa.
 6. Jest to konieczne do realizacji umowy (proces rekrutacji) , ponieważ jestem jej stroną lub jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na moje żądanie.
 7. Moje dane będą przechowywane i przetwarzane FlexHR Doradztwo Personalne Agencja Zatrudnienia Sp. z o.o. i/albo Flex Service Sp. z o.o. przez 5 lat od momentu wyrażenia zgody na ich przetwarzanie lub aktualizacji danych osobowych albo do momentu odwołania mojej zgody.
 8. Będę otrzymywać oferty pracy dostosowane do mojego profilu zawodowego na podstawie ręcznego i/albo zautomatyzowanego procesu wyboru cech osób potencjalnie zainteresowanych daną ofertą pracy. (tzw. profilowanie)
 9. Mogę odwołać każdą z powyższych zgód poprzez wysłanie informacji pisemnej do FlexHR Doradztwo Personalne Agencja Zatrudnienia Sp. z o.o. na adres rodo@flexhr.pl lub pisemnie w biurze FlexHR Doradztwo Personalne Agencja Zatrudnienia Sp. z o.o lub Flex Service Sp. z o.o.
 10. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich usunięcia, zmiany, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia poprzez zgłoszenie tego faktu na adres rodo@flexhr.pl lub pisemnie w biurze FlexHR Doradztwo Personalne Agencja Zatrudnienia Sp. z o.o. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie narusza przepisy ustawy.
 11. FlexHR Doradztwo Personalne Agencja Zatrudnienia Sp. z o.o.  ani Flex Service Sp. z o.o. nie sprzedaje danych osobowych osobom trzecim.
 12. FlexHR Doradztwo Personalne Agencja Zatrudnienia Sp. z o.o. i/albo udostępnia dane osobowe swoim Klientom wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji po otrzymaniu mojej wcześniejszej zgody wyrażonej osobiście, sms-owo lub mailowo.
 13. FlexHR Doradztwo Personalne Agencja Zatrudnienia Sp. z o.o.  powierza moje dane osobowe podmiotom zewnętrznym realizującym usługi związane z przetwarzaniem moich danych osobowych (m.in. księgowe, IT, prawne) na podstawie umowy powierzenia.

Więcej informacji: https://flexhr.pl/polityka-prywatnosci/

Wyrażam zgodę na:

Kontakt za pomocą telefonu, sms, mms, mail, by być informowanym o dalszych krokach w aktualnym procesie rekrutacyjnym.

Używanie moich danych osobowych przez FlexHR Doradztwo Personalne Agencja Zatrudnienia Sp. z o.o. w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez FlexHR Doradztwo Personalne Agencja Zatrudnienia.

Kontakt za pomocą telefonu, sms, mms, mail, by być informowaną/-ym o innych procesach rekrutacyjnych lub w celu aktualizacji moich danych osobowych.